Friday 2 October 2015

Menerima dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil Grand Cross

Muzakarah Sosial/Syariah

Keputusan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-31 yang bersidang pada 18 Mar 1993 telah membincangkan Menerima dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil Grand Cross. Muzakarah telah memutuskan bahawa menerima dan memakai anugerah yang dipanggil Grand Cross adalah haram kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan yang boleh membawa dharurat kepada negara dan rakyat.

http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/menerima-dan-memakai-anugerah-yang-dipanggil-grand-cross

Dihantar oleh: Admin1

Langganilah https://telegram.me/UlamaBot Untuk Info Sahih Dan Pantas.
~Hijau

No comments:

Post a Comment